Tại Fb88 Tài Xỉu Game Online Số 1 - Trò chơi bắn cá trực tuyến miễn phí

Chi hội điều dưỡng

Đ/c Đỗ Thị Mai Hoa

Chi hội trưởng

Đ/c Đinh Thị Thạch

Ủy viên

Đ/c Lê Thị Kim Hoa

Ủy viên

Đ/c Nguyễn Thị Nhung

Ủy viên

Đ/c Nguyễn Thị Minh Hằng

Ủy viên

Đ/c Phạm Thị Hằng Thu

Ủy viên

Đ/c Nguyễn Hương Thảo

Ủy viên

* Quá trình hình thành
Hội điều dưỡng Tại Fb88 Tài Xỉu Game Online Số 1 thành lập ngày 9/4/1999.
* Nhân lực
Chi hội điều dưỡng Tại Fb88 Tài Xỉu Game Online Số 1 hiện gồm 8 phân hội với 80 hội viên.
Ban chấp hành Chi hội Điều dưỡng Tại Fb88 Tài Xỉu Game Online Số 1 gồm 07 đ/c: Đồng chí Đỗ Thị Mai Hoa – Chi hội trưởng; Đồng chí Nguyễn Thị Nhung – Chi hội phó
* Chức năng, nhiệm vụ
Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc người bệnh, dinh dưỡng, tiết chế, đổi mới phong cách, quy tắc ứng xử, kiểm soát nhiễm khuẩn.
Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên thông qua các hoạt động: tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề, nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo, phổ biến kinh nghiệm, sinh hoạt câu lạc bộ điều dưỡng, tham quan học tập trong và ngoài nước. Tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên trong các hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.
Đề xuất, kiến nghị với Bệnh viện, Sở y tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế về các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển ngành điều dưỡng Việt Nam. Thực hiện việc tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các vấn đề liên quan đến ngành điều dưỡng và chính sách y tế khi có yêu cầu.
Hợp tác với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật để học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chuẩn mực chăm sóc, phát triển dịch vụ điều dưỡng nhằm đưa chuyên ngành điều dưỡng Việt Nam nhanh chóng hội nhập khu vực và thế giới.
Bảo vệ danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với pháp luật hiện hành.