a5f43482f3075a590316

Hồ sơ tóm tắt

Tóm tắt hồ sơ

KTVT. PHẠM THỊ HƯỞNG

Kỹ thuật viên trưởng Khoa cận lâm sàng

Chi tiết bác sĩ

Chi tiết bác sĩ

Trình độ chuyên môn

 Tóm tắt trình độ chuyên môn

Giải thưởng & Chứng nhận

 Tóm tắt giải thưởng và chứng nhận