DSC00431

Hồ sơ tóm tắt

Tóm tắt hồ sơ

ĐD CKI. Phạm Thị Hằng Thu

Điều dưỡng trưởng Khoa loạn thần bán cấp

Chi tiết bác sĩ

Chi tiết

Trình độ chuyên môn

 Tóm tắt trình độ chuyên môn

Giải thưởng & Chứng nhận

 Tóm tắt giải thưởng và chứng nhận