DSC00462

Hồ sơ tóm tắt

Tóm tắt hồ sơ

ĐD CKI. Nguyễn Thị Minh Hằng

Điều dưỡng trưởng Phòng Khám đa khoa

Chi tiết bác sĩ

Chi tiết bác sĩ

Trình độ chuyên môn

 Tóm tắt trình độ chuyên môn

Giải thưởng & Chứng nhận

 Tóm tắt giải thưởng và chứng nhận