Tại Fb88 Tài Xỉu Game Online Số 1 - Trò chơi bắn cá trực tuyến miễn phí

Công đoàn

Đ/c Lê Tiến Mạnh

Chủ tịch công đoàn

Đ/c Bùi Quang Trung

Phó Chủ tịch công đoàn

Đ/c Nguyễn Thị Ngân

Ủy viên Ban chấp hành

Đ/c Phạm Thị Thanh Loan

Ủy viên Ban chấp hành

Đ/c Hà Thị Thu Huyền

Ủy viên Ban chấp hành

Đ/c Hồ Yến Dương

Ủy viên Ban chấp hành

Đ/c Mai Thị Thanh Tâm

Ủy viên Ban chấp hành

* Quá trình thành lập:
Công đoàn Tại Fb88 Tài Xỉu Game Online Số 1 được thành lập tháng 7 năm 1977.
* Nhân lực
Tổng số đoàn viên có mặt đến thời điểm hiện tại là 139 đoàn viên đang sinh hoạt tại 11 tổ công đoàn bộ phận.
Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023- 2028 đã bầu ban chấp hành gồm 7 đồng chí.
* Chức năng nhiệm vụ:
– Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ: Công đoàn đã tham gia xây dựng và thực hiện Pháp luật, chính sách chế độ đối với CNVCLĐ trong đơn vị. Tiến hành kiểm tra các chính sách về lương, phụ cấp, trực, bảo hộ lao động,… của đoàn viên Công đoàn trong toàn đơn vị.
Tổ chức Hội nghị cán bộ – viên chức trong đơn vị hàng năm, thực hiện công tác thanh tra nhân dân theo Quy định. Công đoàn tham gia cùng Chính quyền Ký thoả ước lao động tập thể, cam kết thi đua, tham gia hội đồng xét nâng bậc lương, hội đồng thi đua khen thưởng Bệnh viện. Tham mưu với chính quyền quan tâm tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh phí tổ chức cho đoàn viên đi tham quan, nghỉ dưỡng… Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Bệnh viện. Vận động cán bộ – viên chức trong Bệnh viện tích cực tham gia đầy đủ các cuộc vận động ủng hộ do Thị xã và cơ quan, ban ngành phát động, tham gia hiến máu nhân đạo,…
– Công tác tuyên truyền giáo dục: Thông qua các Hội nghị sơ kết công tác Bệnh viện, Hội nghị triển khai công tác đã tuyên truyền và học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ hưởng ứng, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chương trình, hoạt động của công đoàn các cấp
– Phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ: Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự phối hợp chặt chẽ với Chính quyền, Công đoàn Bệnh viện đã phát động sâu rộng và duy trì hoạt động hiệu quả các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” ; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ; “Thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí và sửa đổi lối làm việc”…. nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan. Thực hiện tốt cuộc vận động người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành – sáng tạo – tận tụy – gương mẫu”. Với phong trào xây dựng cơ quan văn hoá, 100% đoàn viên công đoàn đều ký cam kết thi đua thực hiện tốt các quy định về xây dựng cơ quan văn hoá, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên trong phong trào “xanh, sạch, đẹp”, vệ sinh môi trường làm đẹp cảnh quan Bệnh viện. Đảm bảo an ninh trật tự, tiếp tục đổi mới phong cách làm việc, không gây phiền hà với người bệnh, thực hiện tốt khẩu hiệu “Tất cả vì sự hài lòng của người bệnh”; “Cán bộ – viên chức của Bệnh viện không nhận quà biếu của người bệnh”; “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới đáp ứng sự hài lòng của người bệnh”; thực hiện tốt khẩn hiệu “ 4 xin- 4 không- 4 luôn”…
* Thành tích đạt được:
Năm 2012: Bằng khen của Công đoàn Ngành Y tế Việt Nam
Năm 2013: Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ
Năm 2014: Bằng khen của Công đoàn ngành Y tế Việt Nam
Năm 2015: Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ
Năm 2016: Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Năm 2017: Giấy khen Công đoàn ngành Y tế Phú Thọ
Năm 2019: Giấy khen Công đoàn ngành Y tế Phú Thọ
Năm 2020: Giấy khen Công đoàn ngành Y tế Phú Thọ
Năm 2021: Giấy khen Công đoàn ngành Y tế Phú Thọ
Năm 2022: Cờ thi đua của Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ