DSC00458

Hồ sơ tóm tắt

Tóm tắt hồ sơ

BS CKI. Phạm Thị Tuyết Nhung

Trưởng Phòng Khám đa khoa

Chi tiết bác sĩ

Chi tiết bác sĩ

Trình độ chuyên môn

 Tóm tắt trình độ chuyên môn

Giải thưởng & Chứng nhận

 Tóm tắt giải thưởng và chứng nhận