Tại Fb88 Tài Xỉu Game Online Số 1 - Trò chơi bắn cá trực tuyến miễn phí

Đoàn thanh niên

Đ/c Nguyễn Thị Ngân

Bí thư

Đ/c Ngô Thị Nghĩa

Phó Bí thư

Đ/c Mai Thị Thanh Tâm

Ủy viên Ban chấp hành

Đ/c Hồ Yến Dương

Ủy viên Ban chấp hành

Đ/c Hà Minh Đức

Ủy viên Ban chấp hành

Đ/c Nguyễn Khánh Linh

Ủy viên Ban chấp hành

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Ủy viên Ban chấp hành

* Quá trình thành lập
Đoàn thanh niên Bệnh viện Tâm thần thành lập tháng 7 năm 1977
* Nhân lực
Ban chấp hành Đoàn thanh niên khóa IV nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 7 đồng chí. Bí thư: Đ/c: Nguyễn Thị Ngân. Phó bí thư: Đ/c: Ngô Thị Nghĩa Hiện tại, Đoàn thanh niên bệnh viện có 54 đoàn viên đang sinh hoạt tại 3 chi đoàn trực thuộc.
* Chức năng, nhiệm vụ
– Đoàn Thanh niên đã tham gia xây dựng và thực hiện Pháp luật, chính sách chế độ đối với đoàn viên thanh niên trong đơn vị; tham gia cùng Chính quyền cam kết thi đua, tham gia hội đồng xét nâng bậc lương, hội đồng thi đua khen thưởng Bệnh viện; Tham mưu với chính quyền quan tâm tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh phí tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia các phong trào tình nguyện, từ thiện…
– Tổ chức tuyên truyền và học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên thanh niên. Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia công tác vận động CNVCLĐ tham gia cải cách hành chính, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và tệ nạn xã hội, các cuộc vận động ủng hộ do Thị xã và các cơ quan, ban ngành phát động, tham gia hiến máu nhân đạo.
– Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Ban chấp hành Đoàn thanh niên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và đoàn thể từng Chi đoàn phát động sâu rộng các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí và sửa đổi lối làm việc”…. nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan. Đã có những sáng kiến mới và đề tài khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao y đức trong đoàn viên thanh niên.
– Thường xuyên phát động các phong trào văn hoá, văn nghệ TDTT nhân các ngày kỷ niệm lớn… Tham gia tích cực các hoạt động của lực lượng tự vệ Bệnh viện trong việc đảm bảo giữ vững ANQP và ANTT trong toàn đơn vị.