Tại Fb88 Tài Xỉu Game Online Số 1 - Trò chơi bắn cá trực tuyến miễn phí

Chi bộ Thần kinh – Cấp tính

Quá trình thành lập

Chi bộ TK – CT là tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bệnh Viện Tâm Thần. Được thành lập ngày 16 tháng 01 năm 2007 theo Quyết định số 03/ QĐ – ĐU của Đảng bộ Bệnh Viện Tâm Thần

Cơ cấu tổ chức

Chi bộ TK – CT gồm 03 bộ phận: Khoa Thần Kinh, Khoa Loạn Thần cấp Tính, Khoa TTTG-TE-PHCN. Qua nhiều biến động tính đến tháng 3/2020 chi bộ TK – CT có 17 đảng viên.

Nhân lực

Hiện tại chi bộ có 17 đảng viên sinh hoạt

  • Đảng viên chính thức: 15
  • Đảng viên dự bị: 02

03 tổ Đảng:

  • Tổ Đảng Thần Kinh: 04 Đảng viên
  • Tổ Đảng Cấp Tính: 07 Đảng viên
  • Tổ Đảng TTTG-TE-PHCN: 06 Đảng viên

Chi ủy, chi bộ:

  • Bí thư chi bộ: Đ/c Nguyễn Thị Minh Phương
  • Phó bí thư chi bộ: Đ/c Cao Thị Minh Tâm
  • Ủy viên:  Đ/c Nguyễn Thế khâm

Trình độ lý luận chính trị: – 08 Đảng viên có trình độ TC LLCT.

09 Đảng viên có trình độ sơ cấp

Chức năng nhiệm vụ

Chỉ đạo thực hiện công tác cấp cứu,  điều trị bệnh nhân loạn thần các loại, bệnh nhân động kinh, bệnh nhân cai nghiện rượu, ma túy, nghiện game, bệnh nhân mắc các bệnh cơ xương khớp, PHCN-VLTL, các bệnh nhân tâm thần nhi, tự kỉ. Chỉ đạo chi bộ thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn. Phối hợp cùng các khoa phòng trong Bệnh viện thực hiện các nội dung về quy chế, chỉ tiêu, kế hoạch của Khoa, Phòng và của toàn Bệnh viện.

Thành tích đạt được

  • Hai khoa đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; UBND tỉnh tặng giấy khen (Khoa Thần Kinh và khoa TTTG-TE-PHCN).
  • 100% cá nhân đạt LĐTT; 15% đạt lao động suất sắc: 4 CSTĐ cấp cơ sở