Tại Fb88 Tài Xỉu Game Online Số 1 - Trò chơi bắn cá trực tuyến miễn phí

Chi bộ Phòng khám – Bán cấp

Quá trình thành lập

Chi bộ Phòng khám – Bán cấp được thành lập từ ngày 16/1/2007 theo Quyết định số 03/QĐ-ĐU của Đảng bộ Bệnh viện Tâm thần.

Cơ cấu tổ chức

Chi bộ hiện có 08 đảng viên thuộc khoa Cận lâm sàng, Phòng Khám đa khoa và Khoa Bán cấp, trong đó có 06 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị . Đến đầu năm 2008 do sắp xếp lại các khoa phòng trong Bệnh viện nên Chi bộ Khám bệnh – Bán cấp đã tách ra bộ phận Cận lâm sàng để thành lập Chi bộ  Cận lâm sàng – Dược theo Quyết định số 48/QĐ-ĐU ngày 21/4/2008 của Ban chấp hành Đảng bộ. Chi bộ Phòng khám – Bán cấp còn lại 07 đảng viên chính thức. Tại Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2017, Chi bộ có 06 đảng viên chính thức.Cùng với quá trình phát triển Đảng viên mới và luân chuyển, điều động cán bộ số lượng Đảng viên của Chi bộ tăng nhanh.Tháng 1/ 2019, tổ Đảng Tâm lý lâm sàng gồm 04 ĐV chính thức tách ra từ Chi bộ TK- CT về sinh hoạt tại Chi bộ và T12/2019 tuyển dụng cán bộ có thêm 02 Đv chuyển đến sinh hoạt nên Chi bộ hiện có 18 đảng viên chính thức.

Nhân lực

Hiện tại chi bộ có 18 đảng viên sinh hoạt (18 đảng viên chính thức và không có đảng viên dự bị):

 • Tổ Đảng Bán cấp: Gồm 06 đảng viên.
 • Tổ Đảng Phòng khám: Gồm 07 đảng viên.
 • Tổ Đảng TLLS : Gồm 06 đảng viên.

Tuổi Đảng:

 • 01 Đảng viên có  13 năm tuổi đảng;   tỷ lệ:  8,33  %.
 • 01 Đảng viên có  11  năm tuổi đảng;  tỷ lệ:  8,33  %.
 • 02 Đảng viên có  09  năm tuổi đảng;  tỷ lệ:  16.66 %.
 • 02 Đảng viên có  08  năm tuổi đảng;  tỷ lệ:  16,66 %
 • 01 Đảng viên có  06 năm tuổi đảng;   tỷ lệ:   8,33 %
 • 01 Đảng viên có 02 năm tuổi đảng;    tỷ lệ:   8,33%
 • 04 Đảng viên dự bị ;                            tỷ lệ:  33,33%

( Đảng viên là nữ: 10 chiếm 83,33% ; Nam là 02 chiếm 16,66 % ).

Trình độ chuyên môn:

 • Sau đại học: 06 Đảng viên.
 • Đang học sau Đại học: 02 Đảng viên.
 • Đại học :02 Đảng viên
 • Đang học Đại học : 06 Đảng viên

Trình độ lý luận chính trị:

 • Trung cấp LLCT: 09 Đảng viên
 • Sơ cấp: 07 Đảng viên

Chức năng nhiệm vụ

Chi bộ PK- BC là tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bệnh vện Tâm thần. Nhiệm vụ chính trị của Chi bộ là triển khai thực hiện công tác khám bệnh, thu dung, điều  trị cho bệnh nhân. Phòng khám đa khoa, Khoa LTBC và Khoa TLLS thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, phối hợp cùng các khoa phòng trong Bệnh viện thực hiện các nội dung về quy chế, chỉ tiêu, kế hoạch của Khoa, Phòng và của toàn Bệnh viện..

Thành tích đạt được

 • Khoa LTBC, Khoa TLLS và Phòng khám đa khoa đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”; năm 2020 Phòng khám đa khoa phấn đấu đạt “Tập thể lao động xuất sắc”  được UBND tỉnh tặng Bằng khen.
 • 100% cá nhân đạt LĐTT;  Có 1-2 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở /năm.