Tại Fb88 Tài Xỉu Game Online Số 1 - Trò chơi bắn cá trực tuyến miễn phí

Chi bộ Kế hoạch – Tài chính

Quá trình thành lập

Chi bộ Kế hoạch tài chính là Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tại Fb88 Tài Xỉu Game Online Số 1 , được thành lập tháng 01/2019

Cơ cấu tổ chức

Chi bộ hiện có 09 đảng viên chính thức.

Chức năng nhiệm vụ

Chi bộ Kế hoạch tài chính có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của 3 bộ phận: Tài chính kế toán, Kế hoạch tổng hợp, Chỉ đạo tuyến, nhằm thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ công tác được giao đó là: Tài chính kế toán, Kế hoạch tổng hợp, Chỉ đạo tuyến.

Thành tích đạt được

  • Phòng Kế hoạch tài chính đạt Tập thể lao động tiên tiến, hàng năm được Giám đốc Sở Y tế tặng giấy khen, phấn đấu trong nhiệm kỳ được Chủ tịch  UBND Tỉnh tặng Bằng khen..
  • 100% cá nhân đạt Lao động tiên tiến; có từ 3 đến 4 viên chức/ năm được Giám đốc Sở Y tế tặng giấy khen; 1 đến 2 viên chức /năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.