Tại Fb88 Tài Xỉu Game Online Số 1 - Trò chơi bắn cá trực tuyến miễn phí

Chi bộ Cận lâm sàng – Dược

Quá trình thành lập

Chi bộ Cận lâm sàng – Dược là tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Tại Fb88 Tài Xỉu Game Online Số 1

Nhân lực

Tính đến tháng 3/2020 Chi bộ Cận lâm sàng – Dược có 12 Đảng viên chính thức.

Chi bộ được chia làm 02 tổ Đảng:

 • Tổ Đảng Cận lâm sàng có 05 Đảng viên
 • Tổ Đảng Dược có 07 Đảng viên

Tuổi Đảng:

 • Đảng viên trên 20 năm tuổi đảng: 02 đ/c chiếm tỷ lệ 16,7%
 • Đảng viên có từ 10-20 năm tuổi đảng: 04 đ/c chiếm tỷ lệ 33,3%.
 • Đảng viên dưới 10 năm tuổi đảng: 06 đ/c chiếm tỷ lệ 50,0%.
 • Đảng viên là nữ: 10/12 đ/c chiếm 83,3% ; Nam là 2/12 đ/c chiếm 16,7%).

Trình độ chuyên môn:

 • Trình độ sau đại học: 03 đ/c chiếm 25,0%
 • Trình độ Đại học: 07 đ/c chiếm 58,3%
 • Trình độ Cao đẳng: 02 đ/c chiếm 16,7%

Trình độ lý luận chính trị:

 • Trung cấp: 05 đ/c chiếm 41,7%
 • Sơ cấp: 07đ/c chiếm 58,3%

Thành tích đạt được

 • Hai khoa đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”;UBND tỉnh tặng Bằng khen.
 • 100% cá nhân đạt LĐTT; 10% đạt lao động suất sắc: 2 CSTĐ cấp cơ sở