DSC00332

Hồ sơ tóm tắt

Tóm tắt hồ sơ

ĐD CKI. Hoàng Thị Thúy Báu

Trưởng Khoa dinh dưỡng – Tiết chế – Kiểm soát nhiễm khuẩn

Chi tiết bác sĩ

Chi tiết bác sĩ

Trình độ chuyên môn

 Tóm tắt trình độ chuyên môn

Giải thưởng & Chứng nhận

 Tóm tắt giải thưởng và chứng nhận