DSC00317

Hồ sơ tóm tắt

Tóm tắt hồ sơ

BS CKI. Bùi Thị Thu Hương

Trưởng Khoa cận lâm sàng

Chi tiết bác sĩ

Chi tiết bác sĩ

Trình độ chuyên môn

 Tóm tắt trình độ chuyên môn

Giải thưởng & Chứng nhận

 Tóm tắt giải thưởng và chứng nhận