Giới thiệu về phòng

Quá trình hình thành

 • Phòng QLCLBV được thành lập tháng 12 năm 2018 theo Quyết định số 885/QĐ-BV, ngày 05/12/2018 của Giám đốc Tại Fb88 Tài Xỉu Game Online Số 1 .
 • Phòng QLCLBV đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019.

Nhân lực

Phòng QLCLBV gồm có 11 cán bộ, trong đó:

 • 01 Dược sỹ CKI
 • 01 Bác sỹ đa khoa
 • 02 Cử nhân Công nghệ thông tin
 • 06 Cử nhân Điều dưỡng
 • 01 Điều dưỡng cao đẳng
 • Trưởng phòng: DSCKI. Đỗ Phan Thư

Chức năng

Phòng QLCLBV là phòng chức năng làm đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện các hoạt động về công tác quản lý chất lượng bệnh viện, công nghệ thông tin, chăm sóc khách hàng và công tác xã hội tại bệnh viện.

Nhiệm vụ

Bộ phận Quản lý chất lượng Bệnh viện

 • Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt.
 • Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án duy trì, cải tiến chất lượng tại các khoa, phòng.
 • Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.
 • Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.
 • Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện.
 • Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.
 • Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.
 • Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.
 • Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

Bộ phận Công nghệ thông tin

 • Phối hợp với tất cả các bộ, khoa, phòng trong bệnh viện sử dụng và bảo quản tốt hệ thống phần cứng CNTT phục vụ công việc hàng ngày và khai thác có hiệu quả hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện.

Bộ phận Chăm sóc khách hàng

 • Tổ chức tiếp đón, hướng dẫn người bệnh, người nhà người bệnh tại nơi khám bệnh. Hướng dẫn, giải thích các thủ tục và quy trình khám chữa bệnh ngay khi khách hàng vào Khoa Khám bệnh như lấy số khám, hướng dẫn đến nơi khám bệnh, nơi thanh toán, nơi cấp phát thuốc…
 • Sử dụng xe đẩy, xe lăn để trợ giúp người già, người bệnh nặng, người khuyết tật… đến phòng khám. Ưu tiên lấy số, tiếp đón người già, người tàn tật, làm các thủ tục cần thiết và đưa họ đến nơi khám bệnh.
 • Hướng dẫn người bệnh, người nhà người bệnh đến nơi làm các kỹ thuật cận lâm sàng, PHCN, trắc ngiệm tâm lý…
 • Tư vấn điều trị theo yêu cầu, các dịch vụ kỹ thuật y tế của bệnh viện.
 • Truyền thông – Giáo dục sức khỏe cho người bệnh; phát tờ rơi, card của bệnh viện tới tay người bệnh hoặc người nhà người bệnh.
 • Giải đáp những yêu cầu của người bệnh, người nhà người bệnh về khám chữa bệnh BHYT, chuyển tuyến và các chế độ khác…

Bộ phận Công tác xã hội

 • Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữabệnh.
 • Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật cho người bệnh và người bệnh.
 • Vận động tiếp nhận tài trợ: Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.
 • Hỗ trợ nhân viên y tế: Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị; Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.
 •   Đào tạo, bồi dưỡng:  Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội; Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội.
 • Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.
 • Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng

Thành tích tập thể

Nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể tiên tiến