Quá trình hình thành

Phòng Kế hoạch – Tài chính được thành lập theo Quyết định 889/QĐ-BV ngày 5/12 /2018 của Giám đốc Tại Fb88 Tài Xỉu Game Online Số 1 (được sát nhập từ 03 Phòng chức năng: Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Tài chính kế toán và Phòng Chỉ đạo tuyến).

Nhân lực

Tổng số cán bộ biên chế: 18 Cán bộ, CC-VC, trong đó: 01 BSCKII (Giám đốc Bệnh viện), 01 ThSKT, 06 CNKT, 01 BSCKI, 03 BS, 01 DSĐH, 05 CNĐD.

 • Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế hoạch tài chính: TS Kinh tế, Kiểm toán Quản Thái Long
 • Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính: BSCKI. Hoàng Công Nguyên
 • Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính: BSCKI. Nguyễn Tuấn Hùng

Chức năng

Bộ phận Tài chính – Kế toán

 • Quản lý, giám sát tiền vốn, tài sản, vật tư hàng hóa được hình thành từ nguồn kinh phí ngân sách cấp chi thường xuyên, Chương trình mục tiêu, nguồn thu một phần viện phí và BHYT và các nguồn kinh phí khác.
 • Tham mưu, đề xuất với Giám đốc Bệnh viện đề ra phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch thu, chi đúng chế độ qui định, tiết kiệm và đạt hiệu quả kinh tế cao.

Bộ phận Kế hoạch tổng hợp

 • Triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của các Khoa, Phòng trong toàn Bệnh viện. Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện qui chế Bệnh viện.
 • Tổ chức chỉ đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ của  Bệnh viện. Phối hợp triển khai công tác thực hiện Đề án 1816 của Bộ Y tế.
 • Tham gia chương trình, Dự án Quốc tế.
 • Đào tạo nâng cao công tác chuyên môn cho cán bộ Bệnh viện, hướng dẫn thực tập cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế, Trường Cao đẳng Dược đến thực tập.

Bộ phận Chỉ đạo tuyến

 • Tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý, chăm sóc, điều trị, PHCN cho người bệnh tâm thần điều trị ngoại trú theo CTMT Y tế – dân số – Dự án BVSKTTCĐ và trẻ em, đào tạo tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho tuyến dưới, truyền thông giáo dục sức khỏe tâm thần cho cộng đồng, phối hợp tốt với các Trung tâm Y tế (TTYT) Huyện, Thị, Thành – các Bệnh viện đa khoa huyện, thị trong tỉnh.

Nhiệm vụ

Bộ phận Tài chính – Kế toán

 • Xây dựng cơ chế quản lý tài chính Bệnh viện theo qui định của Nhà nước. Lập dự toán kinh phí hàng năm trình Sở Tài chính xét duyệt.
 • Quản lý và hướng dẫn các khoa, phòng của Bệnh viện sử dụng các nguồn thu và kinh phí theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước, của Giám đốc Bệnh viện quy định.
 • Tham gia soạn thảo và giám sát các hợp đồng kinh tế của Bệnh viện; Quản lý thu chi, thực hiện công tác hạch toán kế toán đúng quy định.
 • Đề xuất các biện pháp khai thác và quản lý nguồn thu, chống thất thu, tham gia đề xuất các phương án phân phối nguồn thu, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng.
 • Thực hiện kiểm tra, giám sát về chi phí trong xây dựng, sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị của Bệnh viện.
 • Thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ, viên chức tại Bệnh viện. Thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước theo qui định.
 • Tham gia kiểm kê tài sản và kiến nghị đề xuất biện pháp giải quyết, xử lý.
 • Quản lý tài chính đối với tài sản của Bệnh viện. Lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định của Nhà nước. Thực hiện chế độ báo cáo kế toán theo qui định của Nhà nước và Giám đốc Bệnh viện.
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Bệnh viện.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bệnh viện giao.

Bộ phận Kế hoạch tổng hợp

 • Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các Khoa, Phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.
 • Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả thực hiện kế hoạch, Qui chế Bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.
 • Tổ chức, đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để phối hợp hướng dẫn đào tạo thực hành cho học viên.
 • Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn viện.- Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các Khoa, Phòng trong Bệnh viện, giữa Bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện.
 • Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
 • Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và qui định của nhà nước.
 • Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo qui định.
 • Tổ chức công tác thường trực, cấp cứu, hội chẩn toàn viện.
 • Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật bệnh viện trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cấp trên.
 • Chuẩn bị các phương án, xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.
 • Phối hợp cùng Phòng Điều dưỡng, tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.
 • Phối hợp cùng Phòng Điều dưỡng đánh giá, khảo sát sự hài lòng của người bệnh.
 • Tổ chức Hội chẩn, cấp giấy xác nhận bệnh nhân Tâm thần, Động kinh theo qui định.
 • Xây dựng kế hoạch, báo cáo thống kê số liệu, đôn đốc kiểm tra, tổ chức chỉ đạo công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong toàn Bệnh viện, bảo quản và lưu trữ hồ sơ bệnh án.

Bộ phận Chỉ đạo tuyến

 • Xây dựng kế hoạch, duy trì hoạt động, đề xuất ý kiến trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công tác của Bộ phận Chỉ đạo tuyến.
 • Phối hợp với các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành, Y tế cơ sở thực hiện công tác đào tạo (Tập huấn) cho tuyến dưới, kiểm tra giám sát thực hiện CTMT Y tế – dân số – Dự án BVSKTTCĐ và trẻ em.
 • Phối hợp với các Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện, thị thực hiện công tác chỉ đạo tuyến đối với bệnh tâm thần – thần kinh, khám sàng lọc, phát hiện bệnh nhân, nghiên cứu khoa học.
 • Tổ chức các đợt (đoàn) công tác (Kiểm tra giám sát, khám sàng lọc ngoại viện cho người bệnh tâm thần, động kinh, người bệnh tâm thần có hoàn cảnh khó khăn… tại cộng đồng). Hỗ trợ tuyến dưới thực hiện tại cộng đồng CTMT Y tế – dân số – DABVSKTTCĐ và trẻ em, các công tác của lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ ban đầu.
 • Tham gia công tác truyền thông giáo dục sức khỏe nói chung và giáo dục sức khỏe tâm thần nói riêng, khám phát hiện, điều tra dịch tễ học … tại cộng đồng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Bệnh viện.

Thành tích tập thể

 • Hàng năm đều đạt lao động tiên tiến được giám đốc sở y tế tặng giấy khen.
 • Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh.
 • Nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
 • Giấy khen của công đoàn ngành Y tế.

Thành tích cá nhân

 • Hàng năm 100% cá nhân đạt danh hiệu tiên tiến.
 • Bằng khen của bộ Y tế; Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Công đoàn ngành Y tế; Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND tỉnh tặng bằng khen cho cá nhân; Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân, bằng lao động sáng tạo.
 • Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở được Giám đốc Sở y tế tặng giấy khen.
 • Có đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, cấp cơ sở.