Quá trình hình thành

Phòng Điều dưỡng được tách ra từ  Phòng kế hoạch tổng hợp, thành lập từ  tháng 01 năm 2009 theo Quyết định số: 42/QĐ-BV ngày 14 tháng 11 năm 2009 của Giám đốc Bệnh viện.

Nhân lực

Cơ cấu tổ chức: Là phòng chức năng trong Bệnh viện. Biên chế phòng điều dưỡng gồm có 10 cán bộ. Trong đó: 1 Phó Giám đốc (Thạc sỹ Y khoa), 01 Thạc sỹ công tác XH, 2 ĐD CKI, 4 Cử nhân điều dưỡng, 1 Cử nhân tâm lý, 1 Cử nhân công tác xã hội.

 • Trưởng phòng: ĐD CKI. Đỗ Thị Mai Hoa

Chức năng

Phòng Điều dưỡng là bộ phận thuộc bộ máy quản lý của Bệnh viện có chức năng giúp Lãnh đạo Bệnh viện quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động về Điều dưỡng của Bệnh viện.

Nhiệm vụ

Theo Thông tư số 31/2021/TT-BYT, ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế và chức năng nhiệm vụ cụ thể của Bệnh viện. Phòng Điều dưỡng có những nhiệm vụ sau đây:

 • Lập kế hoạch công tác chăm sóc Điều dưỡng trong Bệnh viện.
 • Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;
 • Là đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với chuyên khoa.
 • Đôn đốc kiểm tra Điều dưỡng, KTV thực hiện đúng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn;
 • Tổ chức đào tạo lại cho Điều dưỡng, KTV trong toàn bệnh viện. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực tập cho sinh viên trường Cao đẳng y tế Phú Thọ. Tham gia kiểm tra tay nghề cho Điều dưỡng, KTV… trước khi tuyển dụng;
 • Phối hợp với các khoa, phong, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc Điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;
 • Phối hợp với Khoa dinh dưỡng – tiết chế – kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác phục vụ dinh dưỡng cho người bệnh, vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong Bệnh viện;
 • Tổ chức phỏng vấn về thực hiện quy tắc ứng xử của cán Bộ và khảo sát sự hài lòng của người bệnh (người nhà người bệnh); Báo cáo theo đúng quy định.
 • Xây dựng kế hoạch và Tổ chức các hoạt động Chi hội điều dưỡng bệnh viện theo đúng quy định.
 • Tham gia công tác nghiên cứu khoa học.
 • Định kỳ kiểm tra đánh giá, sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện, dinh dưỡng tiết chế, KSNK; thực hiện “Chuẩn đạo đức nghề nghiệp”.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Bệnh viện phân công

Thành tích tập thể

 • Hàng năm đều đạt lao động tiên tiến được giám đốc sở y tế tặng giấy khen
 • Nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

Thành tích cá nhân

 • Hàng năm 100% cá nhân đạt danh hiệu tiên tiến
 • Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở được Giám đốc Sở y tế tặng giấy khen
 • Bằng khen của Công đoàn ngành Y tế; Liên đoàn Lao động tỉnh
 • Có đề tài nghiên cứu khoa học  cấp cơ sở