Quá trình hình thành

 • Khoa được thành lập từ tháng 11 /1977, khi mới thành lập có tên là khoa C của Bệnh viện, đến tháng 6 năm 2006 đổi tên thành Khoa Thần kinh.

Nhân lực

Tổng số hiện tại có 11 cán bộ: Trong đó 2 BSCKI, 02 BS,  7 CN ĐD

 • Trưởng khoa: BSCKI. Nguyễn Thị Minh Phương
 • Phó trưởng khoa: BSCKI. Đặng Thị Hồng Nga
 • Điều dưỡng trưởng khoa: ĐD CKI. Đặng Thị Phượng

Chức năng

Khoa Thần Kinh là bộ phận thuộc bộ máy quản lý của Bệnh viện có chức năng là điều trị các bệnh nhân nội trú, ngoại trú.

Nhiệm vụ

 • Cấp cứu, chăm sóc, điều trị nội trú, ngoài trú cho người mắc bệnh rối loạn Tâm thần
 • Tư vấn, chăm sóc sức khỏe Tâm thần cho người bệnh, điều trị nội trú, ngoại chú và tại cộng đồng
 • Cai nghiện: Heroin, Amphetamin, Rượu, Game, …. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, khám ngoại viện khi có yêu cầu
 • Tham gia công tác cấp cứu ngoại viện, phòng chống lụt bão, khám ngoại viện, nghiên cứu khoa học
 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công

Thành tích tập thể

 • Hàng năm đều đạt lao động tiên tiến được giám đốc sở y tế tặng giấy khen
 • Nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc
 • Giấy khen của công đoàn ngành Y tế

Thành tích cá nhân

 • Hàng năm 100% cá nhân đạt danh hiệu tiên tiến
 • Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở được Giám đốc Sở y tế tặng giấy khen
 • Có đề tài nghiên cứu khoa học  cấp cơ sở