Quá trình hình thành

 • Khoa Tâm lý lâm sàng thành lập tháng 5 năm 2016.

Nhân lực

Tổng số nhân lực hiện tại của khoa là 10 cán bộ, trong đó: 1 thạc sỹ tâm lý, 4 cử nhân tâm lý, 1 BS, 4 CN ĐD

 • Trưởng khoa: Th.s. Đặng Thị Chuyên
 • Phó trưởng khoa: BS CKI. Nguyễn Minh Tuấn
 • Điều dưỡng trưởng khoa. ĐD CKI. Vũ Thu Huyền

Chức năng

 • Tổ chức khám tâm lý, tư vấn tâm lý và điều trị cho người bệnh nội trú, ngoại trú tại cộng đồng.
 • Phục hồi chức năng tâm lý cho bệnh nhân toàn viện.
 • Hỗ trợ giúp chẩn đoán bệnh, theo dõi điều trị bệnh và phục hồi chức năng tâm lý xã hội trước, trong và sau khi ra viện.
 • Làm các trắc nghiệm tâm lý tại Phòng khám đa khoa và tại các Khoa lâm sàng.
 • Phối hợp với các khoa lâm sàng trong điều trị tâm lý cho người bệnh.
 • Thống kê, báo cáo tổng lượt người bệnh được khám, tư vấn và điều trị hàng tháng, quý, năm (lập sổ theo dõi).
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân cồn của Lãnh đạo bệnh

Nhiệm vụ

 • Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về việc tổ chức thực hiện công tác của khoa Tâm lý lâm sàng.
 • Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Khoa.
 • Kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện các quy định chuyên môn về trắc nghiệm tâm lý, phục hồi chức năng tâm thần nhi, trị liệu tâm lý cho người bệnh.
 • Phối hợp với các bác sĩ, trực tiếp triển khai các trắc nghiệm tâm lý, các liệu pháp tâm lý trong bệnh viện.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tâm lý lâm sàng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.

Thành tích tập thể

 • Hàng năm đều đạt lao động tiên tiến được giám đốc sở y tế tặng giấy khen.
 • Nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
 • Giấy khen của công đoàn ngành Y tế.

Thành tích cá nhân

 • Hàng năm 100% cá nhân đạt danh hiệu tiên tiến.
 • Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở được Giám đốc Sở y tế tặng giấy khen.
 • Có đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.