Quá trình hình thành

 • Được thành lập năm 1977 tiền thân là Khoa B (Khoa Cấp tính nam) – Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phú; Nay là Khoa Loạn thần Cấp tính – Bệnh viện Tâm thần Phú thọ.

Nhân lực

Hiện tại Khoa có 11 cán bộ làm công tác chuyên môn (01 BSCKII, 03 Bác sỹ, 7 CN ĐD).

 • Trưởng khoa: BSCKII. Trần Cảnh Phong
 • Phó trưởng khoa loạn thần cấp tính: BS CKI. Hà Thị Hạnh
 • Điều dưỡng trưởng khoa: CNĐD. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chức năng

Khoa LT Cấp tính là bộ phận thuộc bộ máy quản lý của Bệnh viện có chức năng là điều trị các bệnh nhân nội trú, ngoại trú.

Nhiệm vụ

 • Khám và tư vấn sức khỏe tâm thần; Điều trị các bệnh nhân rối loạn tâm thần nặng.
 • Điều trị bệnh nhân động kinh, trạng thái động kinh;  Xử trí và điều trị các bệnh nhân cấp cứu nội khoa;
 • Cai nghiện: Heroin, Amphetamin, Rượu, Game, …. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, khám ngoại viện khi có yêu cầu.
 • Tham gia công tác cấp cứu ngoại viện, phòng chống lụt bão, khám ngoại viện, nghiên cứu khoa học.
 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Thành tích tập thể

 • Hàng năm đều đạt lao động tiên tiến được giám đốc sở y tế tặng giấy khen.
 • Nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
 • Giấy khen của công đoàn ngành Y tế.

Thành tích cá nhân

 • Hàng năm 100% cá nhân đạt danh hiệu tiên tiến.
 • Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở được Giám đốc Sở y tế tặng giấy khen.
 • Có đề tài nghiên cứu khoa học  cấp cơ sở.