Quá trình hình thành

 • Khoa Loạn thần Bán cấp được thành lập từ tháng 11/1977.
 • Khi mới thành lập khoa Loạn thần Bán cấp có tên là khoa A của Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phú, đến tháng 01 năm 2006 đổi tên là khoa Loạn thần Bán cấp.

Nhân lực

Hiện tại khoa có 11 cán bộ Trong đó: 02 BSCKI, 03 BS, 06 CN Điều dưỡng

 • Trưởng khoa: BSCKI. Hà Hoàng Hải
 • Phó trưởng khoa: BSCKI. Nguyễn Thế Khâm
 • Điều dưỡng trưởng khoa: CNĐD. Phạm Thị Hằng Thu

Chức năng

Khoa LTBC là bộ phận thuộc bộ máy quản lý của Bệnh viện có chức năng là điều trị các bệnh nhân nội trú, ngoại trú.

Nhiệm vụ

 • Điều trị người bệnh loạn thần cấp và mãn tính.
 • Điều trị người bệnh động kinh.
 • Điều trị người bệnh liên quan đến rượu.
 • Điều trị người bệnh theo yêu cầu.
 • Điều trị, chăm sóc toàn diện người bệnh không có người nhà trông nuôi.
 • Tham gia công tác đào tạo học sinh, sinh viên y tế- nghiên cứu khoa học và các công tác khác của Bệnh viện giao.

Thành tích tập thể

 • Hàng năm đều đạt lao động tiên tiến được giám đốc sở y tế tặng giấy khen.
 • Nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
 • Giấy khen của công đoàn ngành Y tế.

Thành tích cá nhân

 • Hàng năm 100% cá nhân đạt danh hiệu tiên tiến.
 • Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở được Giám đốc Sở y tế tặng giấy khen.
 • Có đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.