Khoa dược – trang thiết bị y tế

KỊP THỜI – CHÍNH XÁC – AN TOÀN – HIỆU QUẢ

Quá trình hình thành

Khoa dược thành lập tháng 11/1977.

Nhân lực

Cơ cấu tổ chức: Là phòng chức năng trong Bệnh viện. Biên chế gồm 7 cán bộ. Trong đó có 02 DSCKI, 04 Dược sĩ Đại học. 01 Dược sĩ Cao đẳng.

 • Trưởng khoa: DSCKI. Bùi Trần Kim
 • Phó Trưởng khoa: DS. Lê Na

Chức năng

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện.

Nhiệm vụ

 • Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.
 • Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa)
 • Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.
 • Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị
 • Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”
 • Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc
 • Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện
 • Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng thuốc Hướng tâm thần và theo dõi tình hình thuốc Hướng tâm thần trong bệnh viện
 • Tham gia chỉ đạo tuyến.Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu
 • Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc
 • Nghiên cứu khoa học; Là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về Dược
 • Quản lý hoạt động của Nhà thuốc Bệnh viện theo đúng quy định

Thành tích tập thể

 • Hàng năm đều đạt lao động tiên tiến được giám đốc sở y tế tặng giấy khen
 • Nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc
 • Giấy khen của công đoàn ngành Y tế

Thành tích cá nhân

 • Hàng năm 100% cá nhân đạt danh hiệu tiên tiến
 • Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở được Giám đốc Sở y tế tặng giấy khen
 • Bằng khen của Công đoàn ngành Y tế; Liên đoàn Lao động tỉnh
 • Có đề tài nghiên cứu khoa học  cấp cơ sở