Quá trình hình thành

Khoa DD, TC được thành lập từ  ngày 06 tháng 5 năm 2011 theo Quyết định số: 301/QĐ-BV của Giám đốc Bệnh viện và đổi tên thành khoa Dinh dưỡng, Tiết chế, Kiểm soát nhiễm khuẩn theo Quyết định số: 487/QĐ-BV ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Giám đốc Bệnh viện.

Nhân lực

Hiện tại khoa có 06 cán bộ: 01 BSCKI, 05 ĐD

 • Trưởng khoa: CNĐD. Hoàng Thị Thúy Báu
 • Phó Trưởng khoa: BSCKI. Phạm Cao Sơn
 • Điều dưỡng trưởng khoa: Lê Thị Kim Hoa

Chức năng

Khoa Dinh dưỡng, Tiết chế – Kiểm soát nhiễm khuẩn là bộ phận thuộc bộ máy quản lý của Bệnh viện có chức năng giúp Lãnh đạo Bệnh viện tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác Dinh dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện.

Nhiệm vụ

 • Xây dựng Kế hoạch – tổ chức thực hiện; Báo cáo công tác Dinh dưỡng theo Thông tư số 08; 18/ TT – BYT
 • Tổ chức thực hiện chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh
 • Khám, tư vấn giáo dục truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh
 • Kiểm tra chất lượng dinh dưỡng đối với các bộ phận cung cấp thực phẩm trong bệnh viện
 • Tổ chức đào tạo và tham gia nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng
 • Phối hợp với các khoa lâm sàng về công tác chăm sóc dinh dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn cho người bệnh trong bệnh viện
 • Thực hiện công tác giao nhận đồ vải tại các khoa lâm sàng
 • Thực hiện Quy trình giặt là tập trung
 • Kiểm tra phân loại thu gom rác thải theo Quy định tại thông tư
 • Báo cáo định kỳ công tác Dinh dưỡng, Kiểm soát nhiễm khuẩn theo Quy định
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện

Thành tích tập thể

 • Hàng năm đều đạt lao động tiên tiến được giám đốc sở y tế tặng giấy khen
 • Nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến
 • Giấy khen của công đoàn ngành Y tế

Thành tích cá nhân

 • Hàng năm 100% cá nhân đạt danh hiệu tiên tiến
 • Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở được Giám đốc Sở y tế tặng giấy khen
 • Có đề tài nghiên cứu khoa học  cấp cơ sở