Quá trình hình thành

Khoa cận lâm sàng thành lập tháng 12 năm 2007

Nhân lực

Hiện tại khoa có  10 cán bộ làm công tác chuyên môn (2 BSCKI, 1 Bác sĩ, 2 CN xét nghiệm, 2 CNĐD, 2 ĐDTH, 1 cao đẳng, trung cấp xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng).

 • Trưởng khoa: BSCKI. Bùi Thị Thu Hương
 • Phó trưởng khoa: BSCKI. Hà Toàn Thắng
 • Kỹ thuật viên trưởng: KTV. Phạm Thị Hưởng

Chức năng

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng và xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng

Nhiệm vụ

 • Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng và xét nghiệm, cận lâm sàng cho bệnh nhân cấp cứu, khám bệnh ngoại trú, nội trú
 • Xác định tình trạng nghiện ma túy theo trưng cầu của các cơ quan tư pháp
 • Tham gia công tác cấp cứu ngoại viện, phòng chống lụt bão, khám ngoại viện, nghiên cứu khoa học…
 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám đốc

Thành tích tập thể

 • Hàng năm đều đạt lao động tiên tiến được giám đốc sở y tế tặng giấy khen
 • Nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc
 • Giấy khen của công đoàn ngành Y tế

Thành tích cá nhân

 • Hàng năm 100% cá nhân đạt danh hiệu tiên tiến
 • Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở được Giám đốc Sở y tế tặng giấy khen
 • Có đề tài nghiên cứu khoa học  cấp cơ sở