CHỦ ĐỀ (KHẨU HIỆU) 10/10/2021

“Chăm sóc sức khỏe tâm thần toàn dân:Hãy biến điều đó thành hiện thực”

Đại dịch COVID-19 đã có tác động lớn đến sức khỏe tâm thần của con người. Một số nhóm, bao gồm nhân viên y tế và nhân viên tuyến đầu khác, sinh viên, những người sống một mình và những người có tình trạng sức khỏe tâm thần từ trước, đã bị ảnh hưởng đặc biệt. Và các dịch vụ điều trị rối loạn tâm thần, thần kinh và sử dụng chất gây nghiện đã bị gián đoạn đáng kể.

Tuy nhiên, vẫn có lý do cho sự lạc quan. Trong Đại hội đồng Y tế Thế giới vào tháng 5 năm 2021, các chính phủ từ khắp nơi trên thế giới nhận thấy sự cần thiết phải mở rộng các dịch vụ sức khỏe tâm thần có chất lượng ở tất cả các cấp. Và một số quốc gia đã tìm ra những cách mới để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân của họ.

Tuy nhiên, có một số nguyên nhân cho sự lạc quan. Trong kỳ Đại hội đồng Y tế Thế giới vào tháng 5 năm 2021, các chính phủ trên khắp thế giới nhận thấy sự cần thiết phải mở rộng quy mô các dịch vụ sức khỏe tâm thần có chất lượng ở tất cả các cấp và thông qua Kế hoạch Hành động Toàn diện về Sức khỏe Tâm thần 2013-2030 của WHO, bao gồm các lựa chọn thực hiện cập nhật của Kế hoạch và các chỉ số để đo lường tiến độ. .

Đã đến lúc tận dụng nguồn năng lượng tái tạo này giữa các nhà lãnh đạo chính phủ để biến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần có chất lượng cho tất cả mọi người thành hiện thực. Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới tạo cơ hội cho các nhà lãnh đạo chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự và nhiều tổ chức khác nói về những bước họ đã và đang thực hiện để ủng hộ mục tiêu này.

Trong chiến dịch Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới sẽ giới thiệu những nỗ lực đã đạt được ở một số quốc gia này và khuyến khích bạn nêu bật những câu chuyện tích cực như một phần hoạt động của riêng bạn, như một nguồn cảm hứng cho những người khác.