LỊCH LÀM VỊÊC VÀ TIẾP DÂN CỦA BAN THANH TRA BỆNH VIỆN TÂM THẦN PHÚ THỌ

Căn cứ vào Luật thanh tra số 56/2010/QH 12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban thanh tra nhân dân – Bệnh viện Tâm thần  Tỉnh Phú Thọ ngày 15/9/2017 .

Lịch làm việc và tiếp dân của Ban Thanh tra Nhân dân – Tại Fb88 Tài Xỉu Game Online Số 1 được quy định như sau:

  1. Lịch tiếp dân vào Thứ tư hàng tuần theo giờ hành chính.
  2. Địa điểm: Tại phòng tiếp dân của Bệnh viện (tầng 1, Nhà điều hành).

3.Thường trực tại phòng tiếp dân:

Do các đồng chí trong Ban thanh tra nhân dân chịu trách nhiệm và luân phiên theo thứ tự như sau (Bắt đầu từ tháng 9/2017 đến  tháng 9/ 2019).

– Đ/c Đỗ Huy Hùng – Giám đốc Bệnh viện: Ngày 15 hàng tháng

– Đ/c nguyễn Thị Minh Phương – Trưởng ban Thanh tra Nhân dân: Thứ 4 hàng tuần các tháng  1; 4; 7; 10.

– Đ/c Đỗ Xuấn Anh – Ủy viên Ban thanh tra nhân dân: Thứ 4 hàng tuần các tháng  2; 5; 8; 11.

– Đ/c Phạm Thị Tuyết Nhung – Ủy viên Ban thanh tra nhân dân: Thứ 4 hàng tuần các tháng 3; 6; 9; 12.

(Nếu vào ngày nghỉ: Thứ 7, Chủ nhật, Lê, Tết thì chuyển tiếp dân vào ngày hôm sau)

  1. Nội dung tiếp dân; nhiệm vụ của người thường trực tiếp dân:

4.1. Nội dung tiếp dân:

– Tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo về việc sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước và sử dụng các quỹ.

– Tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại của cán bộ công chức nói riêng và nhân dân nói chung về việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh.

– Tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tốt cáo về việc thực hiện quy chế chuyên môn của đơn vị theo thẩm quyền.

– Tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại về việc chấp hành các quy định trong bệnh viện.

– Tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại về việc thực hiện Nội quy, Quy chế cơ quan và công tác chi trả chế độ đối với công nhân, viên chức.

4.2. Nhiệm vụ của người thường trực tiếp dân:

– Ghi chép và vào sổ sách nội dung tiếp dân theo quy định của Ban thanh tra nhân dân.

– Tổng hợp ý kiến theo tuần, tháng, quý thường trực thống nhất thông qua Ban thanh tra nhân dân và BCH Công đoàn Bệnh viện để báo cáo Giám đốc Bệnh viện.

  1. Hòm thư góp ý kiến:

– Địa điểm đặt hòm thư: Tại tầng 1 của Phòng khám Đa khoa, tầng 1 Nhà điều hành Tại Fb88 Tài Xỉu Game Online Số 1 , 04 khoa lâm sàng và khoa Dinh dưỡng tiết chế

– Thời gian mở hòm thư góp ý kiến vào: 16h các ngày Thứ ba hàng tuần.

– Mở hòm thư góp ý kiến do các đồng chí trong Ban thanh tra nhân dân chịu trách nhiệm có sự chứng kiến của đồng chí đại diện BCH Công đoàn Tại Fb88 Tài Xỉu Game Online Số 1 .