Tại Fb88 Tài Xỉu Game Online Số 1 vừa tổ chức họp hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện tháng 11/2023.

Trong buổi họp này, Bệnh viện đã phổ biến quyền và nghĩa vụ của người bệnh, thông báo quy định mới của Bộ Y tế về dịch vụ khám chữa bệnh BHYT…

Đây cũng là dịp để người bệnh và người nhà người bệnh đóng góp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng về tất cả các vấn đề trong quá trình khám và điều trị.

Họp hội đồng người bệnh là hoạt động được Bệnh viện Tâm thần PT tổ chức thường xuyên, là dịp để Bệnh viện và người bệnh cùng đối thoại hai chiều, nhằm tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại để cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ y tế nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.