Tại Fb88 Tài Xỉu Game Online Số 1 vừa tổ chức báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Các đề tài do các bác sĩ, điều dưỡng, kế toán, kỹ thuật viên… tại bệnh viện nghiên cứu và tổng hợp với nội dung đa dạng, có tính ứng dụng cao trong xây dựng và phát triển bệnh viện theo hướng chuyên môn hoá, hiệu quả.

Sau khi nghe báo cáo và thẩm định đề tài, Hội đồng chuyên môn tại Tại Fb88 Tài Xỉu Game Online Số 1 đã nghiệm thu các đề tài, đồng thời đánh giá cao những nghiên cứu công phu, gắn lý thuyết với khảo sát thực tế tình hình tại bệnh viện.

Kết quả, đã có 25/33 đề tài được xếp loại A. Đây đều là những đề tài có giá trị thực tiễn, góp phần phục vụ tốt công tác đào tạo và nghiên cứu tại bệnh viện trong thời gian tới.

Hội nghị báo cáo nghiên cứu đề tài khoa học là hoạt động thường niên được tổ chức tại Tại Fb88 Tài Xỉu Game Online Số 1 nhằm khích lệ các cán bộ, công chức bệnh viện hăng say nghiên cứu khoa học, thể hiện sự sáng tạo, tài năng trong việc đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bệnh viện. Từ đó, nâng cao sự hài lòng của người bệnh, đưa bệnh viện ngày càng phát triển, trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy cho người dân trong lĩnh vực sức khoẻ tâm thần.