Nhằm chia sẻ khó khăn với những bệnh nhân đang điều trị tại Tại Fb88 Tài Xỉu Game Online Số 1 , Sư thầy Thích Đạo Hưng, trụ trì chùa Phú Hộ cùng nhóm thiện nguyện Đất Tổ đã ủng hộ 90 xuất cháo sáng và sữa.

Thầy cũng tận tình quan tâm, thăm hỏi từng người bệnh để họ có thêm động lực, niềm tin chiến thắng bệnh tật.

“Giúp được một người hơn xây bảy tháp chùa”, việc làm việc thiện của thầy cùng các Phật tử đã truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng, gieo nhân lành tốt đẹp.